04 Ağustos 2009

Zeytin ağaçlarının sesini duyuyor musunuz?

İsrailliler Filistinliler'in zeytin ağaçlarını kökten kesiyorlar biz de kendi ağaçlarımızı kökten kesmekle aynı hükümde bir iş yapıyoruz. Zeytin ağaçlarını çok severim. Desteğinizi bekliyorum.
Zeytin ağaçları için bir kampanya var, Ayvalık’ta imza kampanyası başlatıldı, o bölgede olmayıp destek vermek isteyenler için internet üzerinden imza kampanyası da başlatıldı.
Kampanyayı destekleyenler arasında Atlas dergisi, Buğday Derneği, Güney Marmara Çevre Koruma Derneği de var.
Kampanya detaylarıyla aşağıda yer alıyor. Lütfen duyarsız kalmayalım...
Kampanyanın internet üzerinden hızla yayılmasına ve daha çok kişinin destek vermesine katkıda bulunmak için çevrenize de iletebilir misiniz?

SENDE BİR İMZA VER İMZA KAMPANYASI
‘’Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’’
http://zeytin.daglarimiz.org/index.php
T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamına
T.C. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
T.C. Başbakanlık Makamına
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Makamına
T.C. Balıkesir Valiliği Makamına
T.C. Çanakkale Valiliği Makamına
Bizler, güzel yurdumuzun soluk alma yeri olan ‘’Edremit Körfezi’’ diye anılan bölgesinde yaşayan insanlar olarak, aşağıda yazılı duygu, görüş ve dileklerimizi saygı ile arz ediyoruz.
Bölgemiz; eşsiz güzelliklere sahip, Kazdağları (İda) ve Madra Dağı ile çevrili Ege Denizi’nin kıyısında yer alan, ‘’Kutsal Zeytin Ağaçları’’ ile kaplı, dünyanın ‘’ikinci en bol oksijenini’’ insanlığa sunan bir yer yüzü cennetidir.
Yürürlükte olan 4086 sayılı ‘’Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’’ bilindiği gibi zeytinliklerimizi koruyan çok önemli hükümler içermektedir. Yöremizde uzun süredir gündemde olan ve zeytinliklerimiz için de büyük tehdit oluşturan; başta ‘’altın’’ olmak üzere tüm madencilik faaliyetlerine, taş ocaklarına ve rant çevrelerinin kışkırttığı yapılaşma tehlikelerine karşı, tek güvencemiz mevcut yasanın koruyucu hükümleridir.
1995 yılında yöremiz milletvekili rahmetli Sayın Melih Papuççuoğlu’nun girişimleri ile çıkartılan 4086 sayılı kanun; 10 milyonu aşkın zeytin ağacına sahip körfezimiz için yaşamsal öneme sahiptir. Nüfusumuzun büyük bir kesimi, geçimini zeytincilikten sağlamaktadır. En önemli geçim kaynağımız olmasının yanı sıra, 365 gün yeşil kalan ‘’doğal peyzajımızı’’ da sağlayan ‘’Kutsal Zeytin Ağaçlarımızın’’ güvencesi olan bu kanunun değiştirilmesi girişimlerini kabul edilmez buluyoruz.
06.05.2009 tarihinde ve 265 sayı ile TBMM Başkanlığı’na; AKP Kütahya Milletvekili Dr. Soner Aksoy, AKP Adana Milletvekili Prof.Dr. Vahit Kirişçi ve AKP Ankara Milletvekili N. Haluk Özdalga tarafından, ‘’Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’’ verilmiştir. Teklifte 20. Madde değişikliği şöyle önerilmektedir: ‘’Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km. mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak bu sahalarda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin almak kaydıyla zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde, her türlü teknik önlemi almış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile diğer işletme ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir.’’
Açıkça görülmektedir ki, önerilen bu değişiklik ile zeytinlik sahaları her türlü zararlı olabilecek faaliyete sınırsız olarak açılmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin almak zorunluluğu herhangi bir sınırlama getirmeyecektir. Madencilik lobilerinin ve enerji yatırımcıları ile arsa ve yapı rantı peşinde koşan çevrelerin doymak bilmez hırsları için, zeytinliklerimiz bu tasarı ile gözden çıkarılmaktadır. Bu şekli ile bu tasarı; ‘’EDREMİT KÖRFEZİ’NİN ve KUTSAL ZEYTİN AĞAÇLARIMIZIN İDAM FERMANIDIR.’’
Biz körfezliler olarak yaşadığımız eşsiz güzellikteki bu yöreye sonuna kadar sahip çıkma kararlılığındayız. Kuzeyinde Kazdağları, doğusunda Madra Dağı ve bu dağların eteklerinden masmavi Ege Denizi’ne sevdalıymışçasına akan kutsal zeytin ağaçları ile gelecekte turizm alanında ülkemizin en önemli potansiyeline sahip Güzel Edremit Körfezi’mizin, birileri para kazanacak diye yok edilmesini kabul etmiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada sahip olduğumuz değerlerimizi kararlılıkla savunacağız. Çünkü, körfezimizin altını ‘’zeytindir – turizimdir.’’ Ayrıca dünyanın en iyi zeytin yağını Edremit Körfezi’nde üretiyoruz. Sahip olduğumuz güzelliklere parasal değer biçilemez.
Anayasamızın 56. Maddesinde ‘’herkes dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’’ denilmektedir. 4086 sayılı zeytincilik kanununun değiştirilmesi ile gündeme gelecek madencilik faaliyetleri ve çevreye zarar veren diğer girişimlerle bu hakkımız elimizden alınacaktır. Bu anlamda ilgili tüm sayın makamları, yöremiz için son derece olumsuz sonuçlar doğuracak bu yasa değişikliği teklifini durduracak kararları almaya ‘’ülkemizi ülke bizi insan yapan değerler adına’’ saygı ile davet ediyoruz.
‘’Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez’’ diyen büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yol göstericiliğinde toprağımıza sahip çıkma bilinci ile çabalayan yurttaşlar olarak; bizlerin görüşü alınmadan hazırlanan kanun teklifinin geri çekilmesini, kanunlaşmamasını, yöremizi değerleri ile birlikte koruyan ve geleceğe taşıyan yasal güvencelerin sağlanması isteğimizi, yukarıdaki duygu görüş ve kanaatlerimiz ile birlikte saygılarımızla yüksek makamınıza arz ediyor, gereği için emirlerinizi diliyoruz.
LÜTFEN LİNK'E TIKLAYINIZ.ve İMZA KAMPANYAMIZA KATILINIZ.
http://zeytin.daglarimiz.org/index.php

Hiç yorum yok: